olifantvel

olifantvel

[Af.] the thickened, wrinkled, alopecic skin caused by besnoitiabesnoiti in cattle.
References in periodicals archive ?
Keirisofos is "lank, dun en droog soos 'n verweerde paal"(98); Kuros se dood: "in die swaai van sy arm steek 'n Ethiopier met 'n borsplaat van swart olifantvel hom met 'n bamboeslans onder sy oog dat die versplinterde punt soos vyf oop vingers agter sy kop uitbars" (121); in die verwoeste dorpies lyk dit of "al die hutte se oe uitgesteek is" (134); by die samevloei van die Zapatas en die Tigris hoor Xenophon "die riviere soos groot gebeurtenisse die een in die ander loop" (181); maar: "Op die donker vlakte langs die swart rivier, waar nie een van honderdduisend mense sy kroniek nodig het nie, sien hy die waarheid daghelder: Geen harnas van woorde of skerp wapen van besonderhede red more enigeen hieruit nie" (184).