hematospermatocele

hematospermatocele

 [he″mah-to-sper-mat´o-sēl]
a spermatocele containing blood.

he·ma·to·sper·mat·o·cele

(hē'mă-tō-sper'mat'ō-sēl, hem'ă-),
A spermatocele that contains blood.

hematospermatocele

/he·ma·to·sper·mato·cele/ (-sper-mat´o-sēl) a spermatocele containing blood.

he·ma·to·sper·mat·o·cele

(hē'mă-tō-spĕr-mat'ō-sēl)
A spermatocele that contains blood.
Synonym(s): haematospermatocele.

hematospermatocele

a spermatocele containing blood.