ghost

(redirected from haint)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Legal, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to haint: Gullah

ghost

(gōst),
A hemoglobin-depleted erythrocyte that has also lost most, if not all, of its internal proteins.

ghost

(gōst) a faint or shadowy figure lacking the customary substance of reality.
red cell ghost  an erythrocyte membrane that remains intact after hemolysis.

ghost

(gōst)
n.
Physiology A red blood cell having no hemoglobin.
Drug slang A regional term for LSD
Haematology Ghost cell The pale membrane of an haemoglobin-depleted red cell, which is virtually identical to all other cell membranes, and is thus used to study cell membrane structure and function
Medical journalism A person involved in research or in writing a paper who doesn’t receive proper credit or acknowledgement in any form
References in periodicals archive ?
If there are haints in that house, as you say, RD, they must've come to roost the same time you did.
So can these haints wander from the hills into the towns, or do they have to stick to one place?
In addition to this acquisition, Morgan Haint is pleased to announce they have generated over one million dollars in capital from private investors.
Gall gorddefnyddio gwrthfiotig hefyd niweidio ein bacteria arferol/defnyddiol, felly mae pobl mewn perygl o heintiau megis Clostridium difficile - haint cas sydd a symptomau megis dolur rhydd dyfrllyd, twymyn, teimlo'n sal a phoen bol.
Er bod hyn yn gam yn y cyfeiriad cywir i ddelio gyda'r haint yn y fuches a bywyd gwyllt, cam bach iawn ydyw, oherwydd dim ond 10% o fuchesi heintiedig Cymru sy'n agored i gael eu hystyried ar gyfer y cynllun hwn.
Er y gostyngiad hwn, nid oes modd bod yn sicr os yw'r haint wedi diflannu'n llwyr.
Mae tystiolaeth fod yr allicin yn gallu atal haint rhag lledaenu.
NEW YORK -- On October 12, 2004, Morgan Haint (OTC PK: MGHT) of New York City, NY announces exclusive agency appointment.
Felly mae'n wir i ddweud bod angen cynllun synhwyrol ar waith i dargedu'r haint yn y bywyd gwyllt ac nid yn unig yn y fuches.
Mae'n debyg fod tua 700,000 o bobl ledled y byd yn marw bob blwyddyn o haint sy'n medru gwrthsefyll cyffuriau.
Mae hefyd yn cael ei ddefnyddio at y cricymala, haint yn y trwyn a'r gwddw, pennaddynod neu gornwydydd, a mn friwiau ar y croen.
A ddylid cwympo'r ychydig goed oedd wedi eu heffeithio yn unig neu a ddylid llwyr gwympo er mwyn sicrhau nad oedd haint y llarwydd yn dychwelyd?