gelatinize

(redirected from gelate)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Encyclopedia.
Related to gelate: gelato, gelatin

gelatinize

 [jĕ-lat´ĭ-nīz]
1. to convert into gelatin.
2. to become converted into gelatin.

ge·lat·i·nize

(jĕ-lat'i-nīz),
1. To convert into gelatin.
2. To become gelatinous.
Synonym(s): gelate

ge·lat·i·nize

(jĕ-lat'i-nīz)
1. To convert into gelatin.
2. To become gelatinous.

gelatinize

to convert into a jelly, or to become converted into gelatin. Feed grains are said to be gelatinized when they are treated by a combination of moisture, heat and pressure so as to rupture their starch granules.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
4-3 The index of L-lactic acid in Anhui GeLaTe Table II-2-1 The output of lactic acid breakdown by raw material Table II-3.
jy glimlag gelate wanneer ek van my hartseer vertel steek vas in jou raam wanneer ek saam met jou wil wandel selfs al reik ek na jou hande bly dit willoos langs jou sye hang net jou oe volg my getrou wanneer ek dieper in die gang afstap
In versreels 2-4 van hierdie strofe gee dit aanleiding tot die spel met die byna sinonimiese l'ombre en sombre, wat wel as suggestief van die huiweringsgedagte geag kan word, maar wat tog ietwat toutologies aandoen--soos inderdaad ook die verwysing na die verskillende kleure wat die bedeesdes se gelate aanneem in versreels 9-12.