ganglio-

ganglio-, gangli-

prefix meaning "ganglion": gangliocytoma, ganglioneuroma, ganglioplexus.

gangli-

, ganglio- [L. ganglion frGr. ganglion, tumor, cystic tumor]
Prefixes meaning ganglion.