frig


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Idioms.
Related to frig: Frigidaire, fring, FRIP

frig

verb (slang)
(1) To masturbate.
(2) To manually stimulate the female genitalia. 
(3) To have sexual intercourse.
References in periodicals archive ?
Y Seintiau Newydd a'r Rhyl sydd ar frig Uwch Gynghrair Cymru a Chynghrair Undebol Huws Gray ar hyn o bryd.
Mae''n siwr o fod yn ras agos gan fod Elfyn Evans o Ddolgellau a Tom Cave o Aberdyfi''n gyfartal ar bwyntiau ar frig y tabl ar 'l rownd pedwar.
80 seats, walk-in frig and freezer, well thought out kitchen and serving counters.
Hon fydd gem gystadleuol gyntaf yr hyfforddwr Simon Easterby wrth y llyw hefo carfan y Sosban a mi fydd hi'n dipyn o her yn erbyn y Gwyddelod a fu ar frig y gynghrair am ran fwyaf o'r tymor diwethaf.
Contract awarded for p01191, p01882, p01885 the right mix and at ease drink glass, frig magnet and pens.
Asked if he denied lobbying the PM on behalf of the cigarette industry, Mr Textor tweeted: "Don't give a flying frig.
Ers hynny, mae'r CD wedi bod ar frig y siartiau clasurol ac mae ei cherddoriaeth wedi creu argraff fawr.