frig


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Idioms, Wikipedia.
Related to frig: Frigidaire, fring, FRIP

frig

verb (slang)
(1) To masturbate.
(2) To manually stimulate the female genitalia. 
(3) To have sexual intercourse.
References in periodicals archive ?
Y Rhyl a'r Seintiau Newydd oedd yn arfer cystadlu ar frig yr Uwch Gynghrair.
Ond ei phriodas ei hun oedd yn hawlio ei sylw ddechrau mis Medi - digwyddiad a oedd yn ddiwedd perffaith i gyfnod cyffrous pan oedd hi ar frig y siartiau ac ar ben ei digon.
Cawn gyfle i glywed hanes diweddaraf antur Rhian 'Madamrygbi' Davies a Himyrs yn Seland Newydd, a phwy fydd ar frig y tabl wrth i ni fyd Ar y Pyst?
Bydd y pedwar tm, a fydd yn gorffen y Rowndiau Rhagbrofol o 16 o gemau ar frig Grwp y De, yn chwarae yn Rownd yr Wyth Ola' ac ar hyn o bryd mae'n anodd pwyso a mesur gobeithion Dreigiau Morgannwg.
Thank frig for Ultimate then, cos this week - and every week until the show - we'll be giving away a pair of tickets to the show
Gyda dwy rownd yn unig ar fl, Seland Newydd sydd ar frig y tabl ar hyn o bryd, ond gyda'r Saeson yn dynn wrth eu sodlau.
Yn ogystal, bydd Alex yn mentro i frig y tonnau wrth geisio syrffio tandem ym mreichiau pencampwr y byd, Rico
Ar hyn o bryd, y Dreigiau sydd ar frig y grwp ond mae Sale hefyd yn gwneud yn eithriadol o dda a heb golli'r un gm yn y gystadleuaeth hyd yn hyn.