References in periodicals archive ?
Bu oransal farkliligi sneak operasyon sonrasi iyilesmede bobrek etrafindaki dokuda olusan nedeniyle baton dilatatorun kilavuz tel uzerinden ilerletilemernesi, sonuc olarak toplayici sisteme balon dilatator ile ulasilamama aciklayabilir.
Amplatz dilatator uzerinden 30F calisma kilifi (Amplatz sheath, Boston Scientific, Natick, MA, ABD) ile pelvikalisiyel sisteme girildi.
6%) in the placebo group, the Hager dilatators number 5 could pass the cervix.
The circumference of the valve was measured at the level of the sinotubular junction (SJ) which marked the transition from the aortic portion of the aortic trunk via Hagar dilatators.