celom


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to celom: coelom, celomata

ce·lom

, celoma (sē'lom, sē-lō'mă),
1. The cavity between the splanchnic and somatic mesoderm in the embryo. Synonym(s): coelom (2)
2. Synonym(s): body cavity
[G. koilōma, a hollow]

celom

/ce·lom/ (se´lum) coelom.

celom

(sē′ləm)
n.
Variant of coelom.

celom, celomic

See coelom.

ce·lom

, celoma (sē'lŏm, sē-lō'mă)
1. The cavity between the splanchnic and somatic mesoderm in the embryo.
Synonym(s): coelom, coeloma.
2. Synonym(s): intraembryonic celom
3. Synonym(s): body cavity.
[G. koilōma, a hollow]

celom

body cavity, especially the original cavity in the mammalian embryo between the somatopleure and splanchnopleure, which is both intra- and extraembryonic; the principal cavities of the trunk, the pericardial, pleural and peritoneal sacs, arise from the intraembryonic portion.

celom partitioning
separation of the pleural and pericardial sacs in the embryo is established by the pleuropericardial septum formed by the fusion and extension of the pleuropericardial folds.
References in periodicals archive ?
Onda on pode porebarke na prstima civiluku, a ne skida oka s nas; skide pazljivo onaj srebrnjak, turi ga pod dzube natuce ves na oci, pa brzo i celom nogom stupajuci, izade napolje.
V d'alsom texte poukazujeme na skutocnost, ze zakladom komplexneho vnimania celej metodiky je spravne pochopenie toku hodnot v celom procesnom ret'azci, tzn.
Sluba sa bude poskytovat po dobu 24 mesiacov pre 13 200 zamestnancov na celom zem SR.
Studenti z mesta v suvislosti s podnikanim predpokladaju viac prace, stresu, narocnejsiu a zlozitejsiu pracu, viac zodpovednosti, ale na druhej strane aj viac odmien, podnetnejsiu pracu, moznost byt sam sebe sefom, viac samostatnosti, moznost realizovat svoje sny, vyuzit vlastnu tvorivost a zucastnovat sa na celom procese.