epidemic gangrenous proctitis

(redirected from caribi)

ep·i·dem·ic gan·gre·nous proc·ti·tis

a generally fatal disease affecting chiefly children in the tropics, characterized by gangrenous ulceration of the rectum and anus, accompanied by frequent watery stools and tenesmus.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Mae Gwawr hefyd wedi teithio i Beijing, Hong Kong, Ewrop a De America yn ystod y blynyddoedd diweddar i berfformio, ac ymysg y cyngherddau sydd ar y gorwel mae wythnos o berfformio ar fordaith i St Kitts yn y Caribi.
Os fu dyn annymunol a chreulon erioed Picton oedd hwnnw, dyn a ddisgrifiwyd unwaith fel "the blood soaked Governor" am ei greulondeb ar ynysoedd y Caribi.
Deugain mlynedd union i Ragfyr eleni, fe gododd Cymro ifanc arall ei bac gan adael pentref Rhiw ym Mhen Llyn, ac erbyn heddiw mae enwau porthladdoedd fel Hong Kong, Singapore, Kuala Lumpur, Colombo, Sri Lanka, Cape Town, Y Caribi, Yocohama, Nagoya a Kobe yn Japan, a llawer iawn mwy wedi eu stampio yn 'Discharge Book' Tony Jones.
Mae pobl yn mynd ar eu gwyliau i Ynysoedd y Caribi, i Sant Lucia a Barbados a Chiwba ond go brin bod neb yn mynd i Haiti.
I'r Caribi yr aeth y caethweision cyntaf hynny, ac i fan'no yr aethant am flynyddoedd nes nad oedd tir ar ol yno.
HE Sheikh Tariq bin Faisal Al Qassimi signed the deal on behalf of Al Caribi Development, the company that will develop the property in a joint venture with the government.
Pan euthum i Nicaragua gyntaf ym 1994, breuddwyd oedd hunan lywodraeth i''r Cymry, a megis cychwyn oedd y broses awtonomi i bobl Arfordir y Caribi yn Nicaragua.
Neu falle alw am gynnal y Steddfod yn y Caribi am newid gan ychwanegu Ty Bob (Marley) i'r Maes at y Ty Gwerin a'r Lolfa Len.
The sheikh signed the MOA on behalf of Al Caribi Development Ltd, the company that will develop a five star branded luxury resort at Morris Bay.
O'r Barri y daw Beverley Lennon, yr athrawes a'r gyflwynwraig radio,ond y mae ei gwreiddiau yn y Caribi.
25pm) O wres Thailand a'r Caribi,bydd Sarah Jones yn teithio he no i oerfel Bae Hudson yng Ngogledd Canada i ymuno a thim ymchwil sy'n a studio eirth gwynion ardal Churchill.