WAT


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Legal, Financial, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.

WAT

Abbreviation for:
word association test
work adjustment training
Workforce Action Team
References in periodicals archive ?
Dit wat Vos met die groot voorganger Kavafis deel, is die hunkering na die "volheid" (trouens die titel van die sewende en laaste afdeling) wat die lewe (in begenadigde oomblikke soms net-net) kan bied, veral deur die erotiek en in die belewing van kuns.
Hy herroep impulse wat hy bedwing het; en hoeveel plesier hy opgeoffer het.
Sy is die onwillige ondersteuner van haar aangenome kind in die soektog wat vir die lewensbelangrik; is die wantrouige medespeler in die drama wat ontplooi juis as gevolg van die opregtheid waarmee sy vir haar kind die keuse gun om haar biologiese wortels te vind.
Wat Phra Dhammakaya was one of the offshoots of Wat Paknam Bhasicharoen, the mother monastery in Bangkok where the Dhammakaya method of meditation was founded by the abbot, Phra Monkhol-thepmuni, who passed away on February 3, 1959.
Daar is altyd 'n deel van ons liggame wat herstel en verbetering, byvoeging of vermindering nodig het.
After the death of the Abbot, the future of the Hmong at Wat Thamkrabok became uncertain.
Nie net die tipiese tydgebonde protes teen 'n bepaalde politieke, sosiale, maatskaplike of ideologiese stelsel nie, maar meer universele protes teen 'n angsvallige mensdom en stelsels wat die mens sy hoop ontneem, sy vryheid inperk, en dit vir mense onmoontlik maak om mekaar te vertrou en eties te lewe.
Hoewel hy toegelaat is om in die tronk te skryf, is ailes wat hy geskryf het aan die einde van elke dag uit sy sel verwyder.
Rather, Wat's transcribed conversations with Milosz seek to flesh out and, ultimately, come to grips with one man's encounter with history, and Wat seems to recognize at every turn how his own experience of politics, war, exile and even religious conversion (Wat adopted his own idiosyncratic version of Christianity while in a Soviet prison in Saratov) reflects the social and intellectual dilemmas of his fellow man.
Officials would not approve starting a new wat near an old one lest one or both starve.
Die motto's gee prominensie aan die indruk van outensiteit, want dit vestig die aandag op die interaksie tussen die verhaal en die werklike lewe wat deur die styl aan bod gestel word: "You were, you know, you are, the nearest thing to a real story to happen in my life.