tegu


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Encyclopedia, Wikipedia.

tegu

skink-like lizards of the Americas; many genera and species including Tupinambis teguexin.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Tegu on seega kohaga, mida voiks nimetada karajakohaks, Skandinaavia tingi-kohtade Eesti vasteks.
A less commonly proffered explanation attributes the village name Nata Nage to Nage Ga'e, an ancestress claimed both by clan Tegu and clan Deu, who once resided at the site (Forth 1998:27).
Gruusia kohatistele vaidetele, mida laialdaselt on levitanud sealne propagandamasin ja mille kohaselt grusiinid-kristlased seisid kasitletavas sojas vastamisi abhaaside-moslemitega voi koguni islamifundamentalismiga, st justkui oleks tegu olnud ususojaga, (219) vaidlevad abhaasi autorid resoluutselt vastu.
Naib, et taas on tegu teadliku ja tahtliku vastandamisega, mis kajastab ilmselt muutusi inimeste maastikutunnetuses, oigemini kull selles osas, mis puudutab maastiku sakraalsuse moistet.
Igal inimesel on oigus oma malestuste autonoomsusele ja toesusele, kuigi enamjaolt on tegu pigem toe analoogidega ning vaga keeruline on leida meetodit, mille raames oleks voimalik toestada, et uks malukogukondlikult salvestatud reaalsus on toesem kui teine.
Muinas- ja keskaegset relvastust uuriva Jaak Malli arvates on koigi nende esemete puhul tegu nooleotstega, sest ka pikemad luust otsikud oleksid viskeoda otsana kasutamiseks liiga kerged.
Samas ei saa valistada ka voimalust, et tegu on kogukonnaga, kus sundide arv oligi vaike, samuti laste suremus.
Vendors participating in the Abe's Live event include former thirtysomething actress Melanie Mayron, who recently launched a line of natural baby care products, as well as the founders of Nicobella organic chocolates, Tegu children's toys, Sprout Wellness beauty products, and more.
Samalaadse sillutise pealt kalmest XV B koos poletamata luude ning leidudega saadud suestunud ja kodunenud puidujaanused viitavad sellele, et siingi vois olnud tegu olla ristpalkidest hoonega (Spreckelsen 1927, 51-53; joon 11).