kaizen

(redirected from Seiri)
Also found in: Dictionary.
Related to Seiri: Kaizen

kaizen

(ki'zen?) [Japanese kaizen, improvement]
Management of inventory stock and work processes in industry, adapted to health care institutions.
Synonym: continuous performance improvement
References in periodicals archive ?
The 5S system -- which stands for the five Japanese words including Seiri (organize) and Seiton (neatness) -- is considered by Japanese industry to be the foundation for an integrated program to improve productivity and quality.
The S list includes seiri (preparing or straightening up a work area); seiton (sorting of tools and materials and putting them in their proper place); seiketsu (general cleanliness of an area); seisou (maintaining the cleanliness of a work area); and shitsuke (following necessary procedures for cleanliness and safety).
Yn Y achos yr enillydd, gwelsom afr yn reidio beic tair olwyn - yr hyn a ddefnyddir mewn defodau Seiri Rhyddion yn America ynghyd a cherflun o darw a geir yn Affrica i gadw ysbrydion drwg rhag difa cnydau yn Affrica.
Open garden in the national garden scheme (NGS) at Bryn Seiri, Llangefni, 2-6pm - pounds 3.
Figure 5 '5S' METHODOLOGY STEP TRADITIONAL ACTION Sort Seiri Classify items in the work area as essential or non-essential.
The five Japanese words -- Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu and Shitsuke -- mean: clearing the work area, arrangement, housekeeping, standardization, and ingraining.
Ond roedd 'na rhai yn prentisio fel seiri coed a thrydanwyr yno hefyd.
Mae'r criw'n cyfarfod yn wythnosol - ar nos Sul gan amlaf, yng Nghaffi Russell neu Spooners, ac mae croeso i bawb - yn enwedig trydanwyr, peintwyr, seiri coed ac ati wrth reswm.
Dan olau cannwyll, cawn fwynhau gwasanaeth Nadolig hynafol Eglwys Llanedwen, ac yn yr hen gei llechi yng Nghaernarfon cawn gyfarfod teulu o seiri cychod lleol sy'n cadw'r hen grefft yn fyw.
Roedd dipyn o waith dringo, heibio'r clychau, a heibio arwyddion y seiri maen a adeiladdodd yr eglwys cyn dod allan ar y to.
Dyma'r amser hefyd pan fu'r seiri coed yn eu hanterth ac yn datblygu eu crefft.
Peacefully at Eryri Hospital, Caernarfon, of Flat 4, Bro Seiri, Hirael, Bangor, aged 80 years.