Sarcina


Also found in: Dictionary, Financial, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to Sarcina: Sarcina ventriculi, diplobacilli

Sarcina

(sar'si-nă), Avoid the mispronunciation sarci'na.
A genus of nonmotile, strictly anaerobic bacteria (family Peptococcaceae) containing gram-positive cocci, 1.8-3.0 mcm in diameter, which divide in three perpendicular planes, producing regular packets of eight or more cells. The metabolism of these chemoorganotrophic organisms is fermentative. Saprophytic and facultatively parasitic species occur. The type species is Sarcina ventriculi.
[L. sarcina, a pack, bundle, fr. sarcio, to mend, patch]

Sarcina

/Sar·ci·na/ (sahr´sĭ-nah) a genus of bacteria (family Micrococcaceae) found in soil and water as saprophytes.

Sar·ci·na

(sahr'si-nă)
A genus of nonmotile, strictly anaerobic bacteria containing gram-positive cocci, which divide in three perpendicular planes, producing regular packets of eight or more cells. Saprophytic and facultatively parasitic species occur. The type species is S. ventriculi.
[L. sarcina, a pack, bundle, fr. sarcio, to mend, patch]

Sar·ci·na

(sahr'si-nă)
A genus of nonmotile, strictly anaerobic bacteria containing gram-positive cocci involved in dental disease.
[L. sarcina, a pack, bundle, fr. sarcio, to mend, patch]

Sarcina

a genus of anaerobic, gas-producing bacteria in the family Micrococcaceae.

Sarcina-like bacteria
are observed in the abomasal wall and contents of a high proportion of milk-fed lambs, kids and calves that have died with abomasitis and abomasal bloat.
References in periodicals archive ?
Monday: Huddersfield heavy metal band Sarcina Lutea play at the Snooty Fox in Wakefield.
The artefact team in the British School at Rome consists of Francesco di Gennaro and Andrea Schiapelli for the protohistoric pottery; Marco Rendeli, Roberta Cascino, Maria Teresa di Sarcina, Marta Sansoni and Marta Solinas for the Etruscan pottery; for the Roman pottery Sergio Fontana, Helga di Giuseppe, Fabrizio Felici and Massimo Pentiricci, and for the medieval pottery Helen Patterson.
Tot prin aceste dispozitii se instituie in sarcina gasitorului bunului pierdut obligatia de a restitui bunul proprietarului sau de drept, iar, in cazul in care proprietarul nu este cunoscut, sa il predea organelor de politie in termen de 10 zile de la momentul gasirii bunului mobil.
Avand in vedere caracterul de exceptie al normei constitutionale in cauza, norma ce permite Guvernului exercitarea competentei legislative in locul autoritatii abilitate in acest sens, Parlamentul, consideram ca sarcina probei nondependentei starii de fapt de vointa Guvernului revine acestuia din urma si nu autorilor sesizarii, in mod evident si acestia putand furniza in sesizare aspecte care sa probeze faptul contrar, in scopul invalidarii actului normativ controlat.
Prefectii si primari aveau si sarcina de a executa hotararile consiliilor judetene/ comunale, dar fiind numiti de la centru, este evident ca prin intermediul lor guvernul putea lipsi de efectivitate actele consiliilor.
Bulversarea structurilor sociale a complicat considerabil sarcina teoreticienilor aflati in cautarea unui model de analiza a noii ordini politice.
El cere "un cod fix de legi, care sa fie respectate in litera lor, nu lasa judecatorului alta sarcina decat aceea de a examina actiunile cetatenilor si de a stabili daca sunt conforme sau neconforme cu legea scrisa" (110).
Studiul precizeaza faptul ca prevederile legislative au conditionat autonomia birocratica, ministerele avand sarcina de a suplimenta reglementarile prin ordine aditionale, dar, in acelasi timp, acestea au cautat o mai mare autonomie, imbratisand trendul modernizator de a trece "de la vasle la carma" (15).
Exista un acord clar cu privire la modalitatile corecte si cele incorecte prin care o sarcina poate fi dusa la indeplinire.
Convingerea de baza a doctrinei simoniste este ca organizarea unui regim nu are o alta sarcina decat accea de a ameliora situatia claselor modeste cu administrarea lucrurilor.