ROA

(redirected from Roer)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Legal, Financial, Acronyms, Encyclopedia.
Related to Roer: roar, Roger Federer

ROA

 
right occipitoanterior (position of the fetus).

ROA

(),
Abbreviation for right occipitoanterior position.

ROA

right occipitoanterior (position of the fetus).

ROA

abbreviation for right occipitoanterior fetal position.
References in periodicals archive ?
The Roer River Battles: Germany's Stand at the Westwall provides a great read for anyone interested in the history of World War II for the period between the Normandy breakout and the Battle of the Bulge.
Roer said Watermark had more mortgage problems than Sound but both entities were focused on helping members.
Roer said Sound has taken notice of the importance of RDC.
based LendingTree, which has opened up opportunities for credit unions, Roer said.
Ogilvy & Mather pride ourselves on being a technology leader in our field and have always looked for new ways to decrease cycle times and increase efficiencies -- an increasingly important capability in the new Internet economy," said Lynn Roer, vice president of production, Ogilvy & Mather.
In die voorwoord van die 1973-uitgawe van Kitaar my kruis roer Small die selektiewe aanwending van fonologiese verskynsels in Kaaps aan: "Wat hierdie herdruk betref, bly alles soos dit oorspronklik was.
Die grysaards droom nog skaars hul boeke dommel weg en hul klaviere slaap Daar's baie niks te doen hul skink nog muskadel, maar dit laat hul net gaap Die grysaards roer nog skaars in plooie vasgewoel, al nouer span die net Van bed tot vensterbank, daarna van bed tot stoel en dan net bed tot bed.
Daar roer iets baie spesiaals in my wanneer ek die duinegrond hier van die Kaapse Vlakte, wat bly verskuif, ervaar.
Terri Roer, MSF Executive Developer at 1-800-441-7055.
In "eerste teken van lewe" (van die ongebore kind), waarin die gedig en die menslike liggaam met mekaar geidentifiseer word, soos dikwels by Krog, is die proses eintlik nog nie eers aan die gang nie: "'n vers wat vanoggend eindelik begin roer om geskryf te word," "my nog ongeskrewe, maar allergrootste vers.
Chew held clinical research and medical positions with Johnson & Johnson Company and Rhone-Poulenc Roer Corporation.