Rickettsia psittaci

Rick·ett·si·a psit·ta·ci

former name for Chlamydia psittaci.