Sonchus

(redirected from Puha)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.

Sonchus

genus of the plant family Asteraceae; can cause nitrate-nitrite poisoning; called also sow thistles.
References in periodicals archive ?
aastal polnud Otepaa linnuses asunud Puha Miikaeli kabeli kohta kaivad urikulised andmed veel publitseeritud, joudis ta eelnimetatud dokumentide pohjal ometi jareldusele, et Puha Elisabethi kabel ei asunud mitte linnuses, vaid hoopis Otepaa keskaegse alevi territooriumil (Gernet 1896, 75).
Nimelt liitub Oleviste koorile, kus asus peaaltar, kooriumbriskaik, mille idapoolseimat volvikut (mis jaab peaaltari volviku taha) kaunistab nelinurkne polukroomne paiskivi, millel on kujutatud Puha Olavit (joon 1, 2).
Pogeniku hinnangute skaalat on kahtlemata kujundanud Uhelt poolt sojajargsed isiklikud dramaatilised labielamised, kuid nagu eespool mainisin, tuleks arvestada ka soja jarel laagrites ja hiljem pagulasajakirjanduses produtseeritud essentsialistliku kodumaadiskursusega, mille kohaselt kodumaa on puha ning seda ei huljata vabatahtlikult.
Saaremaal on otseselt sadamakohti tahistanud ilmselt vaid kaks kirikut, Kihelkonna ja Puha, lisaks on teateid rannikul paiknenud kabelite kohta.
Naiteks maksis Tallinna Suurgild regulaarselt surnud gildivendade ja -odede malestamise eest neljas tahtsamas all-linna puhakojas (Niguliste, Oleviste, Puha Vaimu ning dominiiklaste Katariina kirik) ja pidas molemas kogudusekirikus ulal koguni kaht altarit.
aastal, kui ruutel Helmold von Sagha asutas 100-margase vikaaria Puha Barbara kabelis, mis asus Niguliste kiriku surnuaial (in cimiterio beati Nicolai).
Kuigi kirjeldatud haigussumptoomid ei anna voimalust haiguste tapseks klassifitseerimiseks, voib suure toenaosusega oletada, et levinud oli ka tungalteramurgistus ehk puha Antoniuse tuli.
juulil Altzelle tsistertslaste kloostrile valja antud uriku tunnistajate seas, kus teda on nimetatud Puha risti teenriks ja Pforte mungaks.
The customer magazine provide guidance in cooperation with Puhas Ltd, JEntekukko Ltd, MetsEnsairila Ltd and YlEn-Savo Waste Management Corporation.
iva 'grain', mesi 'honey', mosk-(ma) 'to wash', mtiu-(ma) 'to sell', nimi 'name', os-(t-ma) 'to buy', puhas 'clear, tidy', punu-(ma) 'to braid, to plait', pura 'icicle-like thing', sool 'salt', solg 'brooch', veda-(ma) 'to draw', vii-(ma) 'to take, to lead', vili 'grain'.
2) Vesi on siin puhas ja sinine-sinine water is here pure and blue blue 'Here the water is pure and blue-blue' (FICT)