Sonchus

(redirected from Puha)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.

Sonchus

genus of the plant family Asteraceae; can cause nitrate-nitrite poisoning; called also sow thistles.
References in periodicals archive ?
aastal polnud Otepaa linnuses asunud Puha Miikaeli kabeli kohta kaivad urikulised andmed veel publitseeritud, joudis ta eelnimetatud dokumentide pohjal ometi jareldusele, et Puha Elisabethi kabel ei asunud mitte linnuses, vaid hoopis Otepaa keskaegse alevi territooriumil (Gernet 1896, 75).
sajandi keskpaigas oli see kolm marka aastas), samuti asjaolu, et gild lasi ulestousmispuhadeks, Puha Olavi puhaks (29.
Puha Balthere'i erakla arvatakse olevat paiknenud samas lahikonnas, rannalahedasel Bass Rocki saarel Forthi joele viiva kitsa lahe suudmes.
Pogeniku hinnangute skaalat on kahtlemata kujundanud Uhelt poolt sojajargsed isiklikud dramaatilised labielamised, kuid nagu eespool mainisin, tuleks arvestada ka soja jarel laagrites ja hiljem pagulasajakirjanduses produtseeritud essentsialistliku kodumaadiskursusega, mille kohaselt kodumaa on puha ning seda ei huljata vabatahtlikult.
Saaremaal on otseselt sadamakohti tahistanud ilmselt vaid kaks kirikut, Kihelkonna ja Puha, lisaks on teateid rannikul paiknenud kabelite kohta.
Tenders are invited for construction/upgradation of pmgsy roads and its 5 years maintenance after construction at T07-Rola to Puha,L071-Rola to Bhursa,L039-Hesal to Tiyasara,L044-Chadri to Roda.
aastal likvideerunud Saksa Rahva Puha Rooma Keisririik (Imperium Romanum Sacrum Nationis Germanicae), eriti kui seda sona-sonalt votta, on minevikutunnetust eksiteele juhatav moiste.
Naiteks maksis Tallinna Suurgild regulaarselt surnud gildivendade ja -odede malestamise eest neljas tahtsamas all-linna puhakojas (Niguliste, Oleviste, Puha Vaimu ning dominiiklaste Katariina kirik) ja pidas molemas kogudusekirikus ulal koguni kaht altarit.
aastal, kui ruutel Helmold von Sagha asutas 100-margase vikaaria Puha Barbara kabelis, mis asus Niguliste kiriku surnuaial (in cimiterio beati Nicolai).