PHEL


Also found in: Acronyms.

PHEL

Abbreviation for:
Public Health Electronic Library
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Interestingly, when quinidine interacted with Phel 20, it also showed a high affinity towards CYP2D6 (-7.
Doedd 'na ddim ruban na phel, doeddech chi ddim yn gweld y wyrcs o gwbl.
Fe fydd pob cefnogwr rygbi a phel droed yn eu seithf ed nef heddiw wrth i S4C ddarlledu tair camp yn ystod y dydd gan ddechrau gyda rygbi rhyngwladol wrth i Gymru groesawu Piwmas yr Ariannin i Stadiwm y Mileniwm yng Nghaerdydd.
Tenders are invited for Construction of Culverts on Nallah at Jeevan ki phel to Janta quarter
3]yl Gerdd Dant yn Rhosllannerchrugog yn y bore a phel droed yn Wrecsam yn y p'nawn.
The author appears to refer to (Chab phel Tshe brtan phun tshogs 1988), which was however published a year later and in a different journal.
Rhyfeddach fyth oedd gwylio'r GEmau Olympaidd ar deledu'r Eidal a dod yn arbenigwyr dros nos ar gampau cyffrous fel polo dr a phEl foli ar draethau gwneud.
Entre las companias con mayor exito bajo estas nuevas condiciones del gobierno mexicano estuvieron la Cananea Consolidated Copper Company, Green Consolidated Copper Company, Phels Dodge Corporation and American Smelting and Refining Corporation, las cuales produjeron enormes ganancias para sus duenos e inversionistas.