Merk

(redirected from Merke)
Also found in: Dictionary, Financial.
Related to Merke: Merkel cell, Merck

Merk

A regional term for cocaine. Likely named after Merck, a German pharmaceutical, which was a leading producer of cocain in the 19th century.
References in periodicals archive ?
n Slim toepassing van taal en die merke van skryf/skrif in die landskap om sin te soek, is afdeling drie van die bundel.
Chen W, Xu Z, Sullivan A, Finkielstain GP, Van Ryzin C, Merke DP, McDonnell NB.
En apostel George, wat jy gestuur het, Here, hy's reg, ek wiet, 'is verskriklike merke die, maar dis nog altyd deel van my kaart, 'it wys waar ek gewies het, elke merk, ek wiet.
lt;San>c(tu)s dyonisius schrift sunte thimoteo vnde sprik alzo: o thimotee, my alder leueste sone, merke.
Merke, Intramural Research Programs of the Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) and National Institutes of Health Clinical Center, and Congenital Adrenal Hyperplasia Research, Education and Support (CARES) Foundation; N.
ga' loop 'aa innie klowe daa' onnerkant die krans kry jy olifant renoster en oumense wat dans handjies teen die rotse musiekmaak virrie maan kolletjies en merke wat niemand kan verstaan (I.
The secondary school teacher of Merke village in Zhambyl region has joined the organized criminal group and practiced selling of drugs in big amounts, the defendants is to face trial July 30, said Wednesday Zhambyl Regional Court.
Morrow, Beckman Coulter, Boehringer Ingelheim, Gilead, Instrumentation Laboratory, Ikaria, Menarini, Merke, Roche, and Servier; C.
Both Millett and Wogan-Browne agree that when he speaks of how Pride is not to be found in clothing itself, |pah hit beo merke prof ant makunge otherwhiles', and how she may be found hiding as well |under hwit other blac, ant ase wel under grei' as under clothes that are costly, he is thinking of the colours of the habits of various religious orders.