lift

(redirected from Lifft)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Legal, Financial, Acronyms, Encyclopedia.

lift

Sports medicine
noun The raising of an extremity.

Vox populi-UK
noun Elevator.

LIFT

Abbreviation for:
Late Intervention Following Thrombolysis
Local Improvement Finance Trust, see there

lift

(lift)
1. To raise or elevate.
2. The act of lifting.
3. A device for lifting.
[O.E., lypta]

lift

(lift)
1. To raise or elevate.
2. A material used to equalize the length of a shortened side of the body with the unshortened, normal, side, as on a shoe. Synonym: wedge (3)
References in periodicals archive ?
The Lifft Sling is available in three different colour combinations in sizes from 8-10 through to 18-20, as well as S, M and L sizes for new dads too.
Wedi dringo mewn lifft guddiedig oddi wrth lygad y cyhoedd dyma gyrraedd y sanctwm lle'r oedd y perchennog yn trafod ei nwyddau gyda chwsmeriaid dethol.
Ro'n i wedi cael lifft yno gan fy mam a fy modryb a doedden nhw ddim isio gadael
Dim ond trio plymio am y lifft cyn i'r drysau gau oedd hi
Diolch byth, gawson ni lifft bythgofiadwy gan yrrwr rali o'r Almaen y diwrnod canlynol.
Bydd Harri'n mynd ar drywydd rhai o hanesion trafnidiaeth y fro o'r Cariwrs lliwgar oedd yn arfer rhoi lifft iddo'n fachgen, i'r ceir sy'n cludo'r ymwelwyr i'r penrhyn bob haf.
Fedrwch chi ddim aros i ddarllen ymlaen a fyddwch chi`n ffeindio eich hun yn cuddio llyfr ar eich pen-glin wrth y bwrdd bwyd neu`n derbyn lifft i`r gwaith gan y cymydog ry`ch chi`n gasau er mwyn cael darllen ar y daith.