lese

(redirected from LESO)
Also found in: Dictionary, Acronyms.

lese

verb A back-formation from the noun lesion, meaning to cause a lesion.
References in periodicals archive ?
The best example for the effectiveness of the adaptive LESO is the control signal shown in Fig.
military services as well as several federal civilian agencies through programs such as LESO.
Vermont has outfitted some of its police offices with furniture from the LESO program that would not have been readily available.
Stratos and other LESOs with the ability to minimize the number of new
Minetos lesos surenkamos is fiziniu ir juridiniu investuotoju.
Neabejotina, kad menine, kurybine architekturos specifika--tai papildomas issukis bandant sureguliuoti minetus klausimus, taciau taip pat neabejotina, kad tokia visuomenei svarbi sritis negali buti palikta savieigai, o bendros visuomenes lesos negali buti naudojamos neatsizvelgiant, o kartais net priestaraujant tos pacios visuomenes interesams.
Kai valstybes skola auga, juridiniu ir fiziniu asmenu investicijoms skirtos lesos del kiek aukstesniu nei rinkos palukanu normu akumuliuojamos valstybes biudzete.
Kaip matyti 1 paveiksle, 2007 ir 2008 metais lesos didejo tiek apatiniu galuniu itvarinems sistemoms kompensuoti, tiek ir supinatoriams kompensuoti (Valstybines ligoniu kasos prie Sveikatos apsaugos ir darbo ministerijos interneto tinklalapis).
Perskirstomoji funkcija pasireiskia tuo, kad mokesciu moketoju sumoketos lesos per biudzetus yra perskirstomos tarp salies gyventoju (didesniais mokesciais apmokestinant daugiau uzdirbancius), ukio subjektu (didesniais mokesciais apmokestinant imones, kuriu veikla nera labai skatinama, ir sumazinant mokescius imonems, kurios gamina pirmo butinumo produktus) ir veiklos sferu (nera skatinamos imones, neracionaliai naudojancios gamtinius isteklius, ir t.