Hanes


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.

Hanes

(hānz),
Charles S., Canadian biochemist, 1903-1993. See: Hanes plot.

HANES

Health And Nutrition Examination Survey A series of dietary surveys first carried out in 1971 by the NIH–US; HANES I determined that Americans consumed suboptimal levels of iron, calcium and vitamins A and C; HANES III is under the auspices of the National Center for Health Statistics and will determine the weights of Americans
References in periodicals archive ?
Maen nhw'n gallu bod yn fwy disgrifiadol a lliwgar yn ogystal a bod ynghlwm a hanes hefyd.
Hanes and her husband, Richard Hanes, lived in Washington, D.
Hanes enlisted in the Marine Corps in 1994 and served four years as a communications operator, establishing field communications for war fighters.
Navarro is survived by Hanes and his son, Richard Navarro; three grandchildren; his sister, Mary Hernandez; and two brothers, Frank and Robert Navarro.
Hanes says there is no specific training except for what you learn on the job.
And the Hanes managers got a good look at what a team effort could produce.
Hanes Branded Printwear is a major supplier of T-shirts, sport shirts and fleece to the decorated apparel industry under the Hanes, Hanes Beefy-T, and Champion brands.
O ganlyniad i hyn, mae pryder gwirioneddol", ym marn y Ganolfan, "y bydd diffyg arweiniad clir yn golygu na fydd y cwriwcwlwm newydd yn adlewyrchu nodweddion neilltuol Cymru ac, o ran hanes, y bydd ysgolion yn parhau i anwybyddu hanes Cymru.
Cawn hanes dyddiau coleg yn Aberystwyth a'r hanes dirdynnol amdano'n treulio cyfnod maith mewn ysbyty arbennig yn Nhregaron yn gwella o'r ddarfodedigaeth - mae'n anodd credu iddo sicrhau gyrfa gystal iddo'i hun, o ystyried ei brofiadau a'r salwch a gafodd.
Rwy'' wedi gwerthfawrogi o''r newydd cymaint y cyfoethogir ein dealltwriaeth o hanes trwy drafod trysorau personol gyda chyfranwyr sydd dawn dweud a gwybodaeth arbenigol.
The weekend before the Olympic Trials opened in Eugene, Hanes was in Wyoming competing in the Bighorn 50-Mile Trail Run.
Pica was also arrested on suspicion of possession of narcotic paraphernalia, Webster on suspicion of forgery, Hanes on suspicion of possession of a controlled substance and contributing to the delinquency of a minor, Matchett on suspicion of possession of a controlled substance and on a stalking warrant.