carbenicillin

(redirected from Geopen)

carbenicillin

 [kahr″ben-ĭ-sil´in]
a semisynthetic penicillin, with activity against certain gram-negative bacteria, such as Pseudomonas aeruginosa; used as the disodium salt, administered intramuscularly or intravenously. It is also used as carbenicillin indanyl sodium, administered orally in the treatment of urinary tract infections and prostatitis.

car·ben·i·cil·lin

(kar-ben'i-sil'in),
A semisynthetic extended-spectrum penicillin active against a wide variety of gram-positive and gram-negative bacteria.

carbenicillin

/car·ben·i·cil·lin/ (kahr″ben-ĭ-sil´in) a semisynthetic penicillin, with activity against Pseudomonas aeruginosa and some other gram-negative bacteria; used as the disodium salt. It is also used as c. indanyl sodium in the treatment of urinary tract infections and prostatitis.

carbenicillin

An antibiotic of the penicillin group. Carboxy-benzyl-penicillin.

car·ben·i·cil·lin

(kahr-ben'i-sil'in)
Semisynthetic extended-spectrum penicillin active against many bacteria.

carbenicillin (kärben´isil´in),

n a semisynthetic penicillin that is acid resistant and rapidly absorbed from the small intestine and thus suitable for oral administration.

carbenicillin

an extended-spectrum penicillin, prepared as both the disodium and the potassium salt, particularly effective against gram-negative bacteria, including some strains of Pseudomonas aeruginosa and Proteus spp. Carbenicillin indanyl is suitable for oral administration.
References in periodicals archive ?
Die nuwe forensiese laboratoriumgebou wat in 1988 geopen word, dra sy naam.
Dit is egter wel goed moontlik dat die globale ekonomiese krisis vir die utopiese literatuur nuwe bestaansmoontlikhede geopen het na die jare van uitsiglose kooptering waarna Baccolini verwys.
Livey se boek het deure geopen en hoop gebring aan mense wat met MIV saamleef of wat daardeur geraak is.
Hierdie formulering kan gesien word as 'n samevatting van 'n bepaalde diskoers oor interpretasie, 'n soort handves vir dekonstruktiewe interpretasie en toon duidelik waarom hier nie sprake kan wees van 'n metode in die gewone sin van die woord nie, maar eerder van 'n weg of selfs wee wat geopen word deur die leeshandeling:</p> <pre> A text is not a text unless it hides from the first corner, from the first glance, the law of its composition and the rules of its gaine.
Deur middel van die prosesse van metafoor, simbool en allegorie, as voorlopige momente van "closure to interpretation" (Gould, 1981:56), hoef die paradoksale en ironiese werking van taal nie aanleiding te gee tot volslae pessimisme en sinisme nie, maar word nuwe betekenismoontlikhede voortdurend geopen.
Jan Breedt (1922-46) se dogter, vertel dat gemeentelede wat nie hul geboortedatum geken het nie dikwels gevra is hoe 'groot' hulle was toe die spoorlyn geopen was.
Die tweede afdeling word met 'n kosmiese stryd geopen.
Deur omgang met metafore en beelde kan "spreekruimte" geopen word, ruimte geskep word vir die outentieke "tot spreke kom" van die geloof.
Die Colombinse kunstenr Doris Slcedo se instllsiekunswerk Shibboleth het op 9 Oktober 2007 in die Turbine Hll vn die Tte Modern-kunsgllery in Londen geopen.