Ganser


Also found in: Dictionary, Wikipedia.
Related to Ganser: Ganser syndrome

Gan·ser

(gahn'sĕr),
Siegbert J.M., German psychiatrist, 1853-1931. See: Ganser commissure, Ganser syndrome, nucleus basalis of Ganser.
References in periodicals archive ?
Mae Elsie, Meryl ac Einir Wyn (bedlodd y cwbl) yn arbennig, yn haeddu medalau, heb sn am John Price, fu'n gyrru'r fan bob cam ac yn trwsio beics a rhannu poteli dwr, a dwi'n falch iawn eu bod nhw wedi llwyddo i godi rhyw dair mil at Ganser yr Wygelloedd.
And then there is the engine that Ganser worked on, the N20.
By mid to late morning, they're ready for water," Ganser said.
Cole Ganser walked Wes Whisler and Denove to start the inning.
Karl Ganser, head of the UIA's Scientific Committee suggested that every building should have a 'deconstruction plan' and that 'everything we build should be gently returned into the cycle of nature', In an early plenum devoted to 'The Built and the Natural', Thomas Herzog, one of Germany's most active and evangelizing eco-architects, looked at lessons drawn from tradition and history, exploring vernacular architecture from Venice, Tunis and the Yemen.
The prosecutor, Douglas Ganser, had described him as "nothing less than a time-bomb.
2*), Jurgen Krauter(3*), Arnold Ganser, MD(3), Carsten Bokemeyer, M.
Ar ol cael diagnosis o ganser y coluddyn, sefydlodd Irfon Williams, sy'n dad i bump o blant, a'i deulu ymgyrch #teamirfon drwy elusen GIG Gogledd Cymru, Awyr Las, gyda'r nod o godi PS20,000 i gefnogi Uned Alaw yn Ysbyty Gwynedd.
Gibbons noted that junior guard Lisa Mifsud "did a great job controlling the tempo'' and heralded the play of sophomore forward Madelyn Ganser, who entered the game after Scott committed her second foul.
Grym personoliaeth sy'n rhannol gyfrifol pam fod un salwch yn dechrau cael llawer iawn mwy o sylw nag yr oedd yng Nghymru, math o ganser sy'n anodd iawn ei nabod ac yn fwy anodd ei guro.
Gan CARL RUSSELL OWEN AE dwy flynedd wedi pasio ers i'r gyngyflwynwraig Ma'r eicon ffasiwn Heulwen Haf glywed ei bod wedi cael gwellhad dros dro o ganser y fron.
Ganser, who has narrated over 300 audiobooks and won an award from the Audio Publisher's Association.