GYS1

(redirected from GYS)
Also found in: Acronyms.

GYS1

A gene on chromosome 19q13.3 that encodes glycogen synthase, which adds glucose monomers to growing glycogen chains by forming alpha-1,4-glycoside linkages.

Molecular pathology
Defects of GYS1 cause glycogen storage disease type 0b.
References in periodicals archive ?
Calisma grubunda GYS belirleyicilerinin tespiti icin ileriye yonelik lojistik regreyon analizi uygulandi.
Calismaya alinan tum hastalarin 47'sinin (%15,7) onerilen tani kriterleri (15) dogrultusunda GYS tanisi konuldu.
GYS tanisi alan ve almayan hastalarin ozelliklerinin karsilastirilmasi Tablo 3'de ozetlenmis olup, hastalarin yas ortalamalari ve cinsiyet dagilimlari arasinda anlamli istatistiksel farklilik bulunmamistir (Tablo 3).
GYS tani sikligi Major depresyon hastalarinda %22 (n = 29), Panik Bozukluk hastalarinda %14 (n = 6), OKB hastalarinda %12,5 (n = 6) ve YAB hastalarindan %7,8 (n = 6) olarak saptandi.
GYS tanisi alan ve almayan hastalarin calisma yapildigi donemde antidepresan ([chi square] = 0,016; df = 1; p>0,05), antiepileptik kullanim sikliklarinda (p>0,05) anlamli fark bulunmazken, antipsikotik kullanim sikligi GYS tanisi alanlarda anlamli olarak yuksek tespit edildi ([chi square] = 4,674; df = 1; p<0,05) (Tablo 3).
Alkol kullanimi sikligi acisinda GYS tanisi alan ve almayan hastalar arasinda anlamli farklilik saptanmazken ([chi square] = 0,895; df = 1; p>0,05), sigara kullanimi GYS tanisi alan hastalarda anlamli derecede sik tespit edildi ([chi square] = 19,574; df = 1; p<0,001) (Tablo 3).
BKE ortalamasi GYS tanili hastalarda 28,84 [+ or -] 5,50, GYS tanisi almayan hastalarda 26,92 [+ or -] 5,5 olup, GYS tanisi alanlarda BKE ortalamasi anlamli olarak yuksek tespit edildi (t = -2,212; p<0,05).
GYS belirleyicilerinin tespit edilmesi icin GYS varliginin bagimli, yas, sigara kullanimi, ozkiyim girisimi varligi, psikiyatrik tani ve BKE'nin bagimsiz degiskenler olarak alindigi ileriye yonelik (forward ward) lojistik regresyon analizi uygulandi.
Calismamizda depresyon ve anksiyete bozuklugu tanili hastalarda GYS sikligi ve klinik ozellikleri incelenmistir.
GYS ilk tanimlanmasindan bu yana ozellikle obezite hastalari olmak uzere cesitli orneklemlerde farkli kriterler kullanilarak arastirilmistir (9,26,27).
GYS ve Tikinircasina Yeme Bozuklugu (TYB) olan hastalarla yapilan iki ayri calismada GYS ve TYB'nin birlikte oldugu hastalarda sadece GYB olan hastalardan daha yuksek anksiyete duzeyleri saptanilmistir (34,35).
Calismamizda hastalarin kullanmakta olduklari psikofarmakolojik tedavi farkliliklari degerlendirildiginde, GYS olan ve olmayan hastalar arasinda antidepresan ya da antiepileptik ilac kullanimi sikligi acisindan farklilik bulunmamistir.