furry

(redirected from Furrys)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Encyclopedia.

furry

(fûr′ē, fŭr′ē)
adj. fur·rier, fur·riest
1. Consisting of or similar to fur.
2.
a. Covered with, wearing, or trimmed with fur.
b. Covered with a furlike substance.
3. Having a furlike quality, as in tone; fuzzy: a furry voice.

fur′ri·ness n.
References in periodicals archive ?
Does dim byd chwyldroadol ym maniffesto y Super Furrys, bu Ar Log er enghraifft yn teithio yn rhygwladol, ond mae'r Furrys wedi cael llwyddiant masnachol sydd wedi caniatau iddynt weithio ar lefel uwch a chyda cefnogaeth ariannol i wireddu syniadau (Dada-istaidd).
Y rhai sydd wedi dysgu gwers y Super Furrys yw artistiaid fel 9Bach, H Hawkline a Gwenno - yr un ohonynt yn grwp gitar traddodiadol
Wel, mae'r Super Furry Animals yn ol ar ol chwe mlynedd o seibiant a dyma wahoddiad gan y grwp i fynd i'w gweld yn perfformio yn yr Albert Hall, Manceinion.
O ran cyngerdd y Super Furry Animals dyma berfformio 'Rings Around The World',' 'Hello Sunshine' a 'Ice Hockey Hair' felly dyma deithio adre o Fanceinion yn hapus, doeddwn ddim angen dim mwy o'r ddwy awr.
Os gwelsoch y rhaglen ddogfen 'Super Furry Animals' ar S4C yn ddiweddar, fe glywsoch sawl aelod o'r grwp yn trafod y "drafodaeth" fu wrth iddynt ddechrau canu yn Saesneg yn ol yng nghanol y 1990au.
Mae'n debyg fod y Furrys yn "grwp Cymraeg" yn ystod cyfnod recordio "Mwng" ond fel arall tybiwn bellach fod y Furrys yn "Grwp Cymreig sydd hefyd yn canu dipyn yn Gymraeg".
Ella wir mai'r Super Furrys sgwennodd y gn a achubodd yr Iaith Gymraeg ac ella wir mae'r wyl Macs, gwyl wirioneddol Gymreig hefo Nicky Wire a'r Automatic ochr yn ochr a Swci Boscawen a'r Mattoidz fydd yn llwyddo i ddenu'r miloedd, lle mae'r Gwyliau Cymraeg yn gwneud yn dda os ydynt yn denu mil.
Y gora wrth gwrs yw'r Super Furry Animals, y nhw yw'r "grwp Cymraeg" mwyaf llwyddiannus erioed yn hanes y bydysawd ac mae elfen o wir yn perthyn i hyn os yw rhywun yn ystyried gwerthiant y CD "Mwng".