Fananas

Fa·ña·nás

(fah-nyah'nahs),
J., Spanish physician. See: Fañanás cell.
References in periodicals archive ?
Rhaid cyfaddef mai gwneud heb fananas oedd yr aberth mawr i''r gwr a minnau - rydan ni yn eu llowcio fel mwncis yn y ty hwn.
mangos, ffrwythau'r dioddefaint, pinafalau, sawl math o fananas a sawl math o ffrwyth arall nad oes gen i syniad beth yw eu henwau.
Teithio milltiroedd llychllyd (un daith yn 9 awr yn y car), mynd yn gwbl sownd yn y llaid am ddwy awr (pan mae'n glawio yma, mae'n glawio o ddifri), cael gwers cario llwyth o fananas ar fy mhen, ysgwyd llaw a malu awyr efo cannoedd o blant bychain sy'n gwirioni pan welan nhw 'mozungo' (rhywun gwyn) ac yn rhedeg ar eich hol yn gweiddi 'How are you
The current standards in the post manufacturing stage cannot provide complete authenticity and we feel that we have identified a list of solutions to improve security," said Roberto Fananas, Hypercom security manager.