exclusion enteral nutrition

(redirected from Een)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Legal, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.

exclusion enteral nutrition

Abbreviation: EEN
A form of nutrition in which a patient receives nothing by mouth but obtains all calories, minerals, and vitamins via tube feedings.
See also: nutrition
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
De meest moorddadige vernietigende exponent van deze radicalisering van het rationele denken is de beredeneerde constructie van een oorlogsmachine.
Sy het verdere operasies ondergaan om penne en plate in haar gebreekte arm te sit, hulle het haar gebreekte been herset en sy het veloorplantings op haar een been gehad om wonde te herstel wat deur 'n sweep veroorsaak is.
Wetenschappers die deze declaratie ondersteunen behoren zich eraan houden als teken van solidariteit en betrokkenheid met de internationale wetenschapsgemeenschap en als waarborg voor de rechten van alle wereldburgers om naar vermogen individuele vaardigheden en aanleg te gebruiken voor ongeremde wetenschappelijke creatie, dit ter bevordering van de wetenschap en, naar hun uiterste vermogen als betamelijke burgers in een onbetamelijke wereld, voor de vooruitgang van de mensheid.
Een kersenpit en daarna een perzikpit troffen mijn rugwervel zodat ik gasbomsuf staarde, eerst naar een vissenkop, en toen naar een muskusrat die wanwillig een kftbosgod naar mijn walruskop wierp alsof her ging om een fosforbom in een laptoptas.
Daar is weer 'n paar grashase tussen die twee klompies wat die een werker aan hulle sterte dra, maar die ander jagters trek hulle dit blykbaar nie soos ek aan nie en bly steeds gretig kyk of die skietlampe nie nog 'n blink oog in die donker te voorskyn bring om van die gras af te maak nie.
59) A Dutch version is "een naald in een voeder hooi vinden" or, as Sartorius puts it, "Ghy had wel eene naeld in eenen voeyer hoijs gheuonden" (You would even have found a needle in a pack of hay).
De politiek onbewuste jonge Pool Wladek groeit op in de mijnkoolstad Katowice, gaat in 1976 met haar vriendin op uitstapje naar Radom waar hij, volop toevallig, deelneemt aan een arbeidersstaking.
Within the massive network of EEN, the influence of ECBF has risen, especially in Central and Eastern Europe, visualizing the SMEs in Central and Eastern Europe and their "Go West" desire: entering the Western China market.
In haar artikel 'Building a nation from words: Afrikaans language, literature and ethnic identity' constateert Isabel Hofmeyr dat er in vroege Afrikaanse tijdschriften zoals Die Brandwag en Die Huisgenoot een persoonlijkheidscultus werd geconstrueerd rondom bepaalde Afrikaanstalige dichters.
Yt h k een off th stretch marks, se seen philanderers - yyou name it, , een off they makes for the you've done it