DIT


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Legal, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.

DIT

Abbreviation for diiodotyrosine.

DIT

Abbreviation for diiodotyrosine.

DIT

di-iodotyrosine.
References in periodicals archive ?
Hier is dus 'n besonder bruikbare verhouding--noem dit 'n hartlike samewerking--tussen die historikus en die skrywer van historiese fiksie.
Die titel bevat ook iets van 'kode', en dit is in hierdie verband betekenisvol dat die eerste gedig van 'Indeks', die eerste afdeling, as koderende aanvang van die bundel suggereer dat 'indeksering' in hierdie kodeks voorop gaan staan.
Kai Mertins, Director of Fraunhofer Institute for Production Systems and Design Technology, said:"Our initiatives and collaboration with DIT focuses on the needs of industry as well as of government and society.
This is the reason DIT has decided to focus on policy.
As lyer aan amiotrofiese laterale sklerose, 'n siekte wat die senuweestelsel vernietig, geleidelik algehele verlamming van die liggaam en liggaamsfunksies veroorsaak en tot die dood lei, kan sy nie meer praat nie en dit is moeilik om kommunikasie op gang te kry.
DIT will pay particular attention to research in areas such as life sciences, sustainable industrial development, information and communication technologies, sustainable management of environment, energy and water, the Economic Zones World chief said.
Nie net die tipiese tydgebonde protes teen 'n bepaalde politieke, sosiale, maatskaplike of ideologiese stelsel nie, maar meer universele protes teen 'n angsvallige mensdom en stelsels wat die mens sy hoop ontneem, sy vryheid inperk, en dit vir mense onmoontlik maak om mekaar te vertrou en eties te lewe.
Terwyl neuroloe, deur steeds fyner meetinstrumente en eksperimentering, op baie maniere probeer om 'n objektiewe, wetenskaplike basis te vind vir bewussyn, is dit steeds moeilik om verbande te Ie tussen subjektiewe ervarings en breinprosesse.
O'Connor said, "It is indeed a distinctive honor and humbling experience to be included in this extraordinary group of world leaders in receiving this special award from DIT.
Dit is 'n afgesaagde resep wat uitloop op 'n al te maklike einde: Stefan verloor byna alles weens sy betrokkenheid met hierdie nimf.
Il a dit que l'Autorite regionale du Darfour travaille a convaincre les citoyens dans les camps de retourner dans leurs regions d'origine volontairement.
It's O'Shea's final year as a DIT student and the towering midfielder played his part as the beaten 2009 finalists lifted the Cup for the first time.