Corlan

Corlan

A brand name for HYDROCORTISONE.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Yn dawel yn ei chartref, 12 Corlan y Rhos, Llanrug, gynt o Benallt, 2 Ffordd Rhedyw, Llanllyfni, yn 92 mlwydd oed.
Wrth ddidoli a chorlannu'r defaid rhaid oedd cael ci cadarn a fedrai reoli'r defaid heb ddod yn rhy agos, os am gael corlan lan.
Beauty Patricia Corlan, 20, a student of international relations, told us: "You won't see an army of Romanians invading the UK.
The charity will be holding an information session today (Fri) at its base in CORLAN on Mold Business Park, from 9.
Alexandru Dan Corlan, Milan Horacek*, Luigi De Ambroggi ** University Emergency Hospital of Bucharest, Romania
Pang plans to retire effective December 31 and his post will be taken over by current vice president and general manager of DuPont Corlan Keith McLoughlin.
edu/ihd MONTANA University of Montana UAP Montana University Affiliated Rural Institute on Disabilities Program 52 Corlan Hall Missoula, MT 59812 (406) 243-5467 (406) 243-4730 (fax) http://ruralinstitute.
Treatments: Rinstead Adult Gel, Adcortyl in Orabase, Corlan pellets.
Roedd didoli o fewn y cylch a chael corlan lan yn golygu pwyll ac amynedd gyda medrusrwydd y ci yn dod i'r amlwg.
Ar un o'r carneddau ar Fynydd Rhiw gellir gweld olion lloches saethu - sef corlan ar gyfer un dyn i gwrcwd lawr rhag y gwynt ar gyfer saethu adar.
Bydd y cystadleuwyr yn wynebu sialens o gynhyrchu corlan broffidiol o wyn Mynydd Cymreig a fydd yn dod yn syth i lawr o gadwyn mynyddoedd y Carneddau i'w rheoli ar dir isel yn Henfaes.