References in periodicals archive ?
BMPR2 geni kromozom 2q31 -31 bolgesinde yer almakta olup, 13 eksona sahiptir.
Ailesinde PAH olan veya BMPR2 mutasyonu tasiyan olgularin klinik izlemine dair bir gorus birligi yoktur.
Gebeligin onuncu haftasinda korionik villus'lerden alinan orneklerde BMPR2 mutasyonu calisilabilmektedir.
BMPR2 yapisal olarak aktif serin/treonin kinaz reseptorudur.
BMPR2 mutasyonu ile akciger dokusunda BMPR II protein ekspresyonu tahminen polipeptit zincirin kirpilmasi nedeniyle ciddi duzeyde azahr (13).
Gunumuze kadar toplamda 298 BMPR2 mutasyonu tammlanmis.
Clinical outcomes of pulmonary arterial hypertension in carriers of BMPR2 mutation.
BMPR2 mutations in pulmonary arterial hypertension with congenital heart disease.