Aristotle

(redirected from Aristotel)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Legal, Encyclopedia.

A·ris·tot·le

(ar'is-tot-ĕl),
of Stagira, Greek philosopher and scientist, 384-322 bce. See: Aristotle anomaly, aristotelian method.

Aristotle,

Greek philosopher and scientist, 384-322 B.C.
Aristotelian method - a method of study that stresses the relation between a general category and a particular object.
Aristotle anomaly
References in periodicals archive ?
in Politica, Aristotel intelege nevoia de constrangere, nu doar avand cu rol formator, ci si cu un rol punitiv, caci, in statul atenian el aduce ca exemplu pe Solon, care propune o lege care sa pedepseasca chiar si neimplicarea (2).
Valier, Jacques, 2009, Scurta istorie a gandirii economice, de la Aristotel pana azi.
Aici avem de-a face cu alegeri, si asa cum spune Aristotel, <<alegerea nu este adevarata sau falsa>> (Etica Eudemica, 1126a).