Leeuwenhoek, Anton van

(redirected from Anton van Leeuwenhoek)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to Anton van Leeuwenhoek: Theodor Schwann

Leeuwenhoek,

Anton van, Dutch microscopist, 1632-1723.
Leeuwenhoek canals - Synonym(s): haversian canals