References in periodicals archive ?
The AAN game series switched to Army Transformation Wargames as part of the larger context of TRADOC's support to Army Transformation.
In Foxtrot van die vleiseters geskied die skakeling tussen vleis en die dood op byna makabere wyse wanneer oom Bartus verstik aan sy vleis (Fox 124) en hy versug: "O Brood, O Vleis
Alexander Aan, 30, was imprisoned for sharing explicit material about the Prophet Mohammed online.
While scholars may treat a collection of unique texts that display numerous similarities in content and structure as a "legend," there appears to be much greater variation between the AAN texts than UL texts, and it is therefore harder to justify treating them as a coherent group of texts in which each narrative has a presumed equivalent function.
Onder de lamp aan tafel zwijgend eten wij; onze handen als witte vlekken komen en gaan; onze beringde vingers achteloos met het vertrouwde brood spelend.
Gavin Campion, president of KIT digital, added: "Our innovative solutions such as our Direct to Web system have changed the way broadcasters like Al Aan Television operate their business as it simultaneously offers workflow benefits and cost-efficiencies.
Van daardie tyd af het sy vir bykans 20 jaar al haar energie voltyds aan politiek bestee: sy is aangewys as die adjunkhoof van SWAPO se verkiesingsdirektoraat wat Namibie se eerste demokratiese verkiesing in 1989 georganiseer het.
The AANS sanctioned Austin and a colleague, Gary Lustgarten, who testified against two other neurosurgeons, for violating the organization's code of professional conduct in their testimony.
In Afdeling 2 word gefokus op die verlies van geliefdes aan die dood, 'n bekende tema in Du Plessis se werk.
In connection with the merger of municipalities of Alphen aan den Rijn, Boskoop and Rijnwoude per 01.
The recipient will be announced at the 2016 AAN Annual Meeting in Vancouver, BC, Canada.
In sy debuut Een somermiddag (1963) is dit sy Stormbergse jeug wat die basis van sy literere inspirasie vorm en in sy later werk sou sy herinneringe aan sy plattelandse jeug steeds deel bly van 'n groeiende kosmopolitiese blik op die bestaan.